EAGLE Help Light

output()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Opens an output file for subsequent printf() calls.

Zápis
output(string filename[, string mode]) statement

Description
The output statement opens a file with the given filename and mode for output through subsequent printf() calls. If the file has been successfully opened, the statement is executed, and after that the file is closed.

If the file cannot be opened, an error message is given and execution of the ULP is terminated.

By default the output file is written into the Design directory as defined in the directories dialog.

Viz také printf, fileerror

File Modes

The mode parameter defines how the output file is to be opened. If no mode parameter is given, the default is "wt".

"a" append to an existing file, or create a new file if it does not exist
"w" create a new file (overwriting an existing file)
"t" open file in text mode
"b" open file in binary mode

Mode characters may appear in any order and combination. However, only the last one of a and w or t and b, respectively, is significant. For example a mode of "abtw" would open a file for textual write, which would be the same as "wt".

Nested Output statements

output statements can be nested, as long as there are enough file handles available, and provided that no two active output statements access the same file.

Příklad


void PrintText(string s)
{
  printf("This also goes into the file: %s\n", s);
}
output("file.txt", "wt") {
  printf("Directly printed\n");
  PrintText("via function call");
  }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH