EAGLE Help Light

package()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Opens a package context.

Zápis
package(identifier) statement

Description
The package statement opens a package context if the current editor window contains a package drawing. A variable of type UL_PACKAGE is created and is given the name indicated by identifier.

Once the package context is successfully opened and a package variable has been created, the statement is executed. Within the scope of the statement the package variable can be accessed to retrieve further data from the package.

If the current editor window does not contain a package drawing, an error message is given and the ULP is terminated.

Viz také library, deviceset, symbol

Check if there is a package

By using the package statement without an argument you can check if the current editor window contains a package drawing. In that case, package behaves like an integer constant, returning 1 if there is a package drawing in the current editor window, and 0 otherwise.

Příklad


if (package)
   package(P) {
     P.contacts(C)
       printf("Contact: %s\n", C.name);
     }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH