EAGLE Help Light

schematic()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Opens a schematic context.

Zápis
schematic(identifier) statement

Description
The schematic statement opens a schematic context if the current editor window contains a schematic drawing. A variable of type UL_SCHEMATIC is created and is given the name indicated by identifier.

Once the schematic context is successfully opened and a schematic variable has been created, the statement is executed. Within the scope of the statement the schematic variable can be accessed to retrieve further data from the schematic.

If the current editor window does not contain a schematic drawing, an error message is given and the ULP is terminated.

Viz také board, library, sheet

Check if there is a schematic

By using the schematic statement without an argument you can check if the current editor window contains a schematic drawing. In that case, schematic behaves like an integer constant, returning 1 if there is a schematic drawing in the current editor window, and 0 otherwise.

Accessing schematic from a board

If the current editor window contains a board drawing, you can still access that board's schematic by preceding the schematic statement with the prefix project, as in


project.schematic(S) { ... }
This will open a schematic context regardless whether the current editor window contains a schematic or a board drawing. However, there must be an editor window containing that schematic somewhere on the desktop!

Access the current Sheet

Use the sheet statement to directly access the currently loaded sheet.

Příklad


if (schematic)
   schematic(S) {
     S.parts(P)
       printf("Part: %s\n", P.name);
     }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH