EAGLE Help Light

symbol()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Opens a symbol context.

Zápis
symbol(identifier) statement

Description
The symbol statement opens a symbol context if the current editor window contains a symbol drawing. A variable of type UL_SYMBOL is created and is given the name indicated by identifier.

Once the symbol context is successfully opened and a symbol variable has been created, the statement is executed. Within the scope of the statement the symbol variable can be accessed to retrieve further data from the symbol.

If the current editor window does not contain a symbol drawing, an error message is given and the ULP is terminated.

Viz také library, deviceset, package

Check if there is a symbol

By using the symbol statement without an argument you can check if the current editor window contains a symbol drawing. In that case, symbol behaves like an integer constant, returning 1 if there is a symbol drawing in the current editor window, and 0 otherwise.

Příklad


if (symbol)
   symbol(S) {
     S.pins(P)
       printf("Pin: %s\n", P.name);
     }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH