EAGLE Help Light

ASSIGN

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přiřadí funkční klávesy

Zápis
ASSIGN
ASSIGN funkční_klávesa příkaz..;
ASSIGN funkční_klávesa;

funkční_klávesa = přeřazovač+klávesa
přeřazovač = libovolná kombinace S (Shift), C (Control) a A (Alt)
klávesa = F1..F12, A-Z, 0-9, BS (Backspace)

Viz také SCRIPT, Klávesnice a myš

Příkaz ASSIGN se používá pro definování významu funkčních kláves F1F12, kláves písmen AZ, číselných (horních) kláves 09 a klávesy backspace (každá také v kombinaci se Shift, Ctrl a/nebo Alt).

Příkaz ASSIGN bez parametrů zobrazí současné přiřazení kláves v dialogovém okně, které vám současně umožní tato přiřazení změnit.

Klávesám může být přiřazen jediný příkaz nebo vícenásobné příkazy. Série příkazů, která má být přiřazena se musí uzavřít do apostrofů.

Jestliže funkční klávesa je jedna z A-Z nebo 0-9, pak musí kombinace obsahovat alespoň přeřazovač s písmenem A (Alt) nebo C (Ctrl).

Upozorňujeme, že příkaz ASSIGN přepíše většinu speciálních funkcí přiřazených funkčním klávesám operačním systémem. (Podle nastavení operačního systému se může stát, že některá funkční klávesa nemusí jít příkazem ASSIGN přepsat).
Pokud přiřadíte klávesu písmene společně s přeřazovačem A, (např. A+F, odpovídající horká klávesa z roletového menu nebude v budoucnu přístupná.

Pro vyjmutí přiřazení k funkční klávese můžete zadat ASSIGN pouze se zadáním funkční klávesy ale bez příkazu.

Příklady


ASSIGN F7 'change layer top; route';
ASS A+F7 'cha lay to; rou';
ASSIGN C+F10 menu add mov rou ''';''' edit;
ASSIGN CA+R 'route';
První dva příklady udělají totéž, protože EAGLE umožňuje zkracování nejen příkazů, ale také parametrů (do té míry, aby nešly zaměnit).

Upozorňujeme, že zde například příkaz change layer top je ukončen středníkem, ale příkaz route ne. Důvod je v tom že v prvním případě příkaz již obsahuje všechny nezbytné parametry zatímco v druhém případě se stále čeká na zadání souřadnic (obvykle myší). Proto příkaz ROUTE nemusí být ukončen středníkem.

Počáteční nastavení

Pokud chcete přiřadit klávese příkaz MENU, oddělovací znak v příkazu MENU (středník) musí být uzavřen ve třech párech apostrofů (viz třetí příklad). Tento středník se pak objeví v novém menu.

Přednastavení funkčních kláves

F1 HELP Funkce nápovědy
Alt+F2 WINDOW FIT Zobrazení celého výkresu
F2 WINDOW; Překreslení obrazovky
F3 WINDOW 2 Zvětšení 2x
F4 WINDOW 0.5 Zmenšení 2x
F5 WINDOW (@); Nový střed na pozici kurzoru
F6 GRID; Rastr zap/vyp
F7 MOVE Příkaz MOVE
F8 SPLIT Příkaz SPLIT
F9 UNDO Příkaz UNDO
F10 REDO Příkaz REDO
Alt+BS UNDO Příkaz UNDO
Shift+Alt+BS REDO Příkaz REDO


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH