EAGLE Help Light

dlgFileOpen(), dlgFileSave()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Displays a file dialog.

Zápis
string dlgFileOpen(string Title[, string Start[, string Filter]])
string dlgFileSave(string Title[, string Start[, string Filter]])

Returns
The dlgFileOpen and dlgFileSave functions return the full pathname of the selected file.
If the user has cancelled the dialog, the result will be an empty string.

Description
The dlgFileOpen and dlgFileSave functions display a file dialog from which the user can select a file.

Title will be used as the dialog's title.

If Start is not empty, it will be used as the starting point for the file dialog. Otherwise the current directory will be used.

Only files matching Filter will be displayed. If Filter is empty, all files will be displayed.

???Complex filters like "C files (*.cpp *.c)"???

Viz také dlgDirectory

Příklad


string fileName;
fileName = dlgFileOpen("Select a file", "", "*.brd");


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH