EAGLE Help Light

dlgMessageBox()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Displays a message box.

Zápis
int dlgMessageBox(string Message[, button_list])

Returns
The dlgMessageBox function returns the index of the button the user has selected.
The first button in button_list has index 0.

Description
The dlgMessageBox function displays the given Message in a modal dialog and waits until the user selects one of the buttons defined in button_list.

button_list is an optional list of comma separated strings, which defines the set of buttons that will be displayed at the bottom of the message box.
A maximum of three buttons can be defined. If no button_list is given, it defaults to "OK".

The first button in button_list will become the default button (which will be selected if the user hits ENTER), and the last button in the list will become the "cancel button", which is selected if the user hits ESCape or closes the message box. You can make a different button the default button by starting its name with a '+', and you can make a different button the cancel button by starting its name with a '-'. To start a button text with an actual '+' or '-' it has to be escaped.

If a button text contains an '&', the character following the ampersand will become a hotkey, and when the user hits the corresponding key, that button will be selected. To have an actual '&' character in the text it has to be escaped.

???Icon???

Příklad

if (dlgMessageBox("Are you sure?", "&Yes", "&No") == 0) {
   // let's do it!
   }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH