EAGLE Help Light

Dialog Objects

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

A User Language Dialog is built from the following Dialog Objects:

dlgDialog the basic container of any dialog
dlgGridLayout a grid based layout context
dlgCell a grid cell context
dlgHBoxLayout a horizontal box layout context
dlgVBoxLayout a vertical box layout context
dlgLabel a text label
dlgSpacing a layout spacing object
dlgStretch a layout stretch object
dlgSpinBox a spin box selection field
dlgIntEdit an integer entry field
dlgComboBox a combo box selection field
dlgGroup a group field
dlgTabWidget a tab page container
dlgTabPage a tab page
dlgListBox a list box
dlgListView a list view
dlgStringEdit a string entry field
dlgTextEdit a text entry field
dlgTextView a text viewer field
dlgRealEdit a real entry field
dlgCheckBox a checkbox
dlgRadioButtona radio button
dlgPushButton a push buttonTuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH