EAGLE Help Light

dlgCell

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Defines a cell location within a grid layout context.

Zápis
dlgCell(int row, int column[, int row2, int column2]) statement

Description
The dlgCell statement defines the location of a cell within a grid layout context.

The row and column indexes start at 0, so the upper left cell has the index (0, 0).

With two parameters the dialog object defined by statement will be placed in the single cell addresses by row and column. With four parameters the dialog object will span over all cells from row/column to row2/column2.

By default a dlgCell contains a dlgHBoxLayout, so if the cell contains more than one dialog object, they will be placed next to each other horizontally.

Viz také dlgGridLayout, dlgHBoxLayout, dlgVBoxLayout, Layout Information, A Complete Example

Příklad


string Text;
dlgGridLayout {
  dlgCell(0, 0) dlgLabel("Cell 0,0");
  dlgCell(1, 2, 4, 7) dlgTextEdit(Text);
  }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH