EAGLE Help Light

dlgCheckBox

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Defines a checkbox.

Zápis
dlgCheckBox(string Text, int &Checked) [ statement ]

Description
The dlgCheckBox statement defines a check box with the given Text.

If Text contains an '&', the character following the ampersand will become a hotkey, and when the user hits Alt+hotkey, the checkbox will be toggled. To have an actual '&' character in the text it has to be escaped.

dlgCheckBox is mainly used within a dlgGroup, but can also be used otherwise.
All check boxes within the same dialog must have different Checked variables!

If the user checks a dlgCheckBox, the associated Checked variable is set to 1, otherwise it is set to 0. The initial value of Checked defines whether a checkbox is initially checked. If Checked is not equal to 0, the checkbox is initially checked.

The optional statement is executed every time the dlgCheckBox is toggled.

Viz také dlgRadioButton, dlgGroup, Layout Information, A Complete Example

Příklad


int mirror = 0;
int rotate = 1;
int flip   = 0;
dlgGroup("Orientation") {
  dlgCheckBox("&Mirror", mirror);
  dlgCheckBox("&Rotate", rotate);
  dlgCheckBox("&Flip", flip);
  }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH