EAGLE Help Light

dlgDialog

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Executes a User Language Dialog.

Zápis
int dlgDialog(string Title) block ;

Returns
The dlgDialog function returns an integer value that can be given a user defined meaning through a call to the dlgAccept() function.
If the dialog is simply closed, the return value will be 0.

Description
The dlgDialog function executes the dialog defined by block. This is the only dialog object that actually is a User Language builtin function. Therefore it can be used anywhere where a function call is allowed.

The block normally contains only other dialog objects, but it is also possible to use other User Language statements, for example to conditionally add objects to the dialog (see the second example below).

By default a dlgDialog contains a dlgVBoxLayout, so a simple dialog doesn't have to worry about the layout.

A dlgDialog should at some point contain a call to the dlgAccept() function in order to allow the user to close the dialog and accept its contents.

If all you need is a simple message box or file dialog you might want to use one of the Predefined Dialogs instead.

Viz také dlgGridLayout, dlgHBoxLayout, dlgVBoxLayout, dlgAccept, dlgReset, dlgReject, A Complete Example

Příklady


int Result = dlgDialog("Hello") {
  dlgLabel("Hello world");
  dlgPushButton("+OK") dlgAccept();
  };
int haveButton = 1;
dlgDialog("Test") {
  dlgLabel("Start");
  if (haveButton)
     dlgPushButton("Here") dlgAccept();
  };


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH