EAGLE Help Light

dlgGridLayout

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Opens a grid layout context.

Zápis
dlgGridLayout statement

Description
The dlgGridLayout statement opens a grid layout context.

The only dialog object that can be used directly in statement is dlgCell, which defines the location of a particular dialog object within the grid layout.

The row and column indexes start at 0, so the upper left cell has the index (0, 0).
The number of rows and columns is automatically extended according to the location of dialog objects that are defined within the grid layout context, so you don't have to explicitly define the number of rows and columns.

Viz také dlgCell, dlgHBoxLayout, dlgVBoxLayout, Layout Information, A Complete Example

Příklad


dlgGridLayout {
  dlgCell(0, 0) dlgLabel("Row 0/Col 0");
  dlgCell(1, 0) dlgLabel("Row 1/Col 0");
  dlgCell(0, 1) dlgLabel("Row 0/Col 1");
  dlgCell(1, 1) dlgLabel("Row 1/Col 1");
  }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH