EAGLE Help Light

AUTO

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Spustí Autorouter

Zápis
AUTO;
AUTO jméno_signálu..;
AUTO ! jméno_signálu..;
AUTO *..;

Viz také SIGNAL, ROUTE, WIRE, RATSNEST, SET

Příkaz AUTO aktivuje vestavěný Autorouter. Pokud jsou zadána jména signálů nebo jsou signály vybrány myší, jsou zpracovány pouze tyto signály. Pokud nejsou signály zadány, příkaz se pokusí natáhnout všechny signály. Pokud je zadán znak "!" , jsou pokládány všechny signály kromě signálů vyjmenovaných za znakem "!" . Znak "!" musí být prvním parametrem a může se vyskytovat pouze jednou.

Příklad


AUTO ! GND VCC;
V každém případě je nutný středník jako ukončovač. Menu pro nastavení řídících parametrů Autorouteru se objeví pokud zvolíte AUTO z příkazového menu nebo napíšete AUTO z klávesnice (následované klávesou Enter).

Menu autorouteru se objeví po zadání AUTO (bez středníku). Pak můžete nastavit parametry a spustit pokládání spojů. Automaticky je generován pracovní soubor (job file - jméno.JOB) a řídící soubor (control file - jméno.CTL). Tyto soubory jsou nutné pokud chcete pokračovat v přerušeném běhu pokládání spojů později. Pokud nechcete spustit pokládání, můžete vytvořit tyto soubory pomocí "Create Job".

Na levé straně menu můžete zadat preferované směry pro každou vrstvu (první vstup) a jejich základní váhy (druhý vstup). Pokud nechcete aby Autorouter používal vrstvu, zadáte "0" do pole preferovaných směrů.

Všechny parametry jsou "obecné" vyjma skupin vah "Costs" a limitů "Maximum" které mohou být odlišné pro každý průchod pokládání.

Jednotlivé průchody jsou vybírány nebo rušeny kliknutím na zatrhávací čtvereček vpravo. Průchod "Route" nemůže být zrušen. Aktivní jednotka rastru platí pro všechny hodnoty.

Polygony (Mnohoúhelníky)

Když je Autorouter spuštěn, jsou propočítány a zobrazeny všechny Polygony kromě těch, které jsou součástí signálů, které nemají být pokládány ("AUTO ! jméno_signálu..;").

Protokolovací soubor

Protokolovací soubor (jméno.pro) je generován automaticky.

Velikost desky

Autorouter si stanoví pravoúhelník ve hladině Dimension do kterého uzavře všechny spoje, se kterými má pracovat a stanoví velikost tohoto pravoúhelníku jako pokládací prostor. Čáry (cesty) ve hladině Dimension jsou pro autorouter hraniční, neprůchodné. To znamená že můžete omezit prostor pokládání uzavřenými polygony kreslenými příkazem WIRE ve hladině Dimension.

V praxi nakreslíte obrysy desky do hladiny Dimension pomocí příkazu WIRE a umístíte součástky do této oblasti.

Signály

Signály definované v EAGLE příkazem SIGNAL, polygony a čáry nakreslené ve hladinách Top, Bottom, a ROUTE2...15 jsou rozpoznány autorouterem.

Upozorňujeme, že autorouter nemůže umísťovat průchody (vias) na zaplněné plochy propočítaných polygonů. Polygony obsahující například plochy zemního potenciálu by proto měly být umístěny až poté, co jsou všechny ostatní signály položeny (kromě signálu zem).

Zakázané oblasti

Pravoúhelníky, polygony, a kruhy ve hladinách tRestrict, bRestrict, a vRestrict jsou považovány za zakázané oblasti pro stranu Top (vrch) a Bottom (spodek), případně také pro prokovy (vias).

Pokud nechcete, aby autorouter používal určitou vrstvu, zadejte "0" do pole preferovaných směrů.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH