EAGLE Help Light

dlgLabel

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Defines a text label.

Zápis
dlgLabel(string Text [, int Update])

Description
The dlgLabel statement defines a label with the given Text.

Text can be either a string literal, as in "Hello", or a string variable.

If the Update parameter is not 0 and Text is a string variable, its contents can be modified in the statement of, e.g., a dlgPushButton, and the label will be automatically updated. This, of course, is only useful if Text is a dedicated string variable (not, e.g., the loop variable of a for statement).

If Text contains an '&', the character following the ampersand will become a hotkey, and when the user hits Alt+hotkey, the focus will go to the object that was defined immediately following the dlgLabel. To have an actual '&' character in the text it has to be escaped.

???alignment???

Viz také Layout Information, A Complete Example

Příklad


string Name = "Linus";
dlgHBoxLayout {
  dlgLabel("Enter &Name");
  dlgStringEdit(Name, 1);
  }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH