EAGLE Help Light

dlgListBox

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Defines a list box selection field.

Zápis
dlgListBox(string array[], int &Selected) [ statement ]

Description
The dlgListBox statement defines a list box selection field with the contents of the given array.

Selected reflects the index of the selected list box entry. The first entry has index 0.

Each element of array defines the contents of one line in the list box. None of the strings in array may be empty (if there is an empty string, all strings after and including that one will be dropped).

The optional statement is executed whenever the user double clicks on an entry of the dlgListBox.
Before the statement is executed, all variables that have been used with dialog objects are updated to their current values, and any changes made to these variables inside the statement will be reflected in the dialog when the statement returns.

If the initial value of Selected is outside the range of the array indexes, no entry will be selected.

Viz také dlgComboBox, dlgListView, dlgLabel, Layout Information, A Complete Example

Příklad


string Colors[] = { "red", "green", "blue", "yellow" };
int Selected = 2; // initially selects "blue"
dlgListBox(Colors, Selected) dlgMessageBox("You have selected " + Colors[Selected]);


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH