EAGLE Help Light

dlgListView

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Defines a multi column list view selection field.

Zápis
dlgListView(string Headers, string array[], int &Selected) [ statement ]

Description
The dlgListView statement defines a multi column list view selection field with the contents of the given array.

Headers is the tab separated list of column headers.

Selected reflects the index of the selected list view entry in the array (the sequence in which the entries are actually displayed may be different, because the contents of a dlgListView can be sorted by the various columns). The first entry has index 0.
If no particular entry shall be initially selected, Selected should be initialized to -1.

Each element of array defines the contents of one line in the list view, and must contain tab separated values. If there are fewer values in an element of array than there are entries in the Headers string the remaining fields will be empty. If there are more values in an element of array than there are entries in the Headers string the superfluous elements will be silently dropped. None of the strings in array may be empty (if there is an empty string, all strings after and including that one will be dropped).

The optional statement is executed whenever the user double clicks on an entry of the dlgListView.
Before the statement is executed, all variables that have been used with dialog objects are updated to their current values, and any changes made to these variables inside the statement will be reflected in the dialog when the statement returns.

If the initial value of Selected is outside the range of the array indexes, no entry will be selected.

If Headers is an empty string, the first element of the array is used as the header string. Consequently the index of the first entry is then 1.

The contents of a dlgListView can be sorted by any column by clicking on that column's header. Columns can also be swapped by "click&dragging" a column header. Note that none of these changes will have any effect on the contents of the array. If the contents shall be sorted alphanumerically a numeric string[] array can be used.

Viz také dlgListBox, dlgLabel, Layout Information, A Complete Example

Příklad


string Colors[] = { "red\tThe color RED", "green\tThe color GREEN", "blue\tThe color BLUE" };
int Selected = 0; // initially selects "red"
dlgListView("Name\tDescription", Data, Selected) dlgMessageBox("You have selected " + Colors[Selected]);


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH