EAGLE Help Light

dlgPushButton

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Defines a push button.

Zápis
dlgPushButton(string Text) statement

Description
The dlgPushButton statement defines a push button with the given Text.

If Text contains an '&', the character following the ampersand will become a hotkey, and when the user hits Alt+hotkey, the button will be selected. To have an actual '&' character in the text it has to be escaped.

If Text starts with a '+' character, this button will become the default button, which will be selected if the user hits ENTER.
If Text starts with a '-' character, this button will become the cancel button, which will be selected if the user closes the dialog.
CAUTION: Make sure that the statement of such a marked cancel button contains a call to dlgReject()! Otherwise the user may be unable to close the dialog at all!
To have an actual '+' or '-' character as the first character of the text it has to be escaped.

If the user selects a dlgPushButton, the given statement is executed.
Before the statement is executed, all variables that have been used with dialog objects are updated to their current values, and any changes made to these variables inside the statement will be reflected in the dialog when the statement returns.

Viz také Layout Information, Dialog Functions, A Complete Example

Příklad


int defaultWidth = 10;
int defaultHeight = 20;
int width = 5;
int height = 7;
dlgPushButton("&Reset defaults") {
  width = defaultWidth;
  height = defaultHeight;
  }
dlgPushButton("+&Accept") dlgAccept();
dlgPushButton("-Cancel") { if (dlgMessageBox("Are you sure?", "Yes", "No") == 0) dlgReject(); }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH