EAGLE Help Light

dlgRadioButton

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Defines a radio button.

Zápis
dlgRadioButton(string Text, int &Selected) [ statement]

Description
The dlgRadioButton statement defines a radio button with the given Text.

If Text contains an '&', the character following the ampersand will become a hotkey, and when the user hits Alt+hotkey, the button will be selected. To have an actual '&' character in the text it has to be escaped.

dlgRadioButton can only be used within a dlgGroup.
All radio buttons within the same group must use the same Selected variable!

If the user selects a dlgRadioButton, the index of that button within the dlgGroup is stored in the Selected variable.
The initial value of Selected defines which radio button is initially selected. If Selected is outside the valid range for this group, no radio button will be selected. In order to get the correct radio button selection, Selected must be set before the first dlgRadioButton is defined, and must not be modified between adding subsequent radio buttons. Otherwise it is undefined which (if any) radio button will be selected.

The optional statement is executed every time the dlgRadioButton is selected.

Viz také dlgCheckBox, dlgGroup, Layout Information, A Complete Example

Příklad


int align = 1;
dlgGroup("Alignment") {
  dlgRadioButton("&Top", align);
  dlgRadioButton("&Center", align);
  dlgRadioButton("&Bottom", align);
  }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH