EAGLE Help Light

BOARD

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Převádí schéma na desku.

Zápis
BOARD

Viz také EDIT

Příkaz BOARD se používá k vytvoření výkresu desky z výkresu schématu.

Pokud deska již existuje, bude natažena do okna desky.

Pokud deska neexistuje, budete dotázáni, zda chcete vytvořit novou desku.

Příkaz BOARD nikdy nepřepíše již existující soubor desky. Před vytvořením souboru desky se jménem, které již existuje musíte nejdříve vymazat původní soubor.

Vytvoření desky ze schématu

Když poprvé editujete desku, program hledá, zda je ve stejné složce schéma se stejným názvem a dá Vám na výběr, zda chcete vytvořit desku z tohoto schématu.
Pokud máte otevřeno okno se schématem a chcete vytvořit desku, stačí napsat


edit .brd
na příkazovém řádku okna editoru.

Všechny platné údaje ze souboru schémat (jméno.SCH) budou převedeny do souboru desky (jméno.BRD). Nová deska se natáhne automaticky jako prázdná karta (DPS) o velikosti 160x100mm (Verze Light: 100x80mm), kde obrysy jsou umístěny tak, že deska je centrována v rastru 50 mil. Všechna pouzdra a spoje jsou zobrazeny na levé straně desky. Napájecí vývody jsou již zapojeny (viz příkaz PIN).

Pokud si přejete jiné rozměry desky, než přednastavené, jednoduše smažte nežádoucí čáry a použijte příkaz WIRE k nakreslení nových obrysů ve hladině Dimension. Doporučená šířka těchto čar je 0.

Soubor desky nemůže být vytvořen:Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH