EAGLE Help Light

dlgTabPage

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Defines a tab page.

Zápis
dlgTabPage(string Title) statement

Description
The dlgTabPage statement defines a tab page with the given Title containing the given statement.

If Title contains an '&', the character following the ampersand will become a hotkey, and when the user hits Alt+hotkey, this tab page will be opened. To have an actual '&' character in the text it has to be escaped.

Tab pages can only be used within a dlgTabWidget.

By default a dlgTabPage contains a dlgVBoxLayout, so a simple tab page doesn't have to worry about the layout.

Viz také dlgTabWidget, Layout Information, A Complete Example

Příklad


dlgTabWidget {
 dlgTabPage("Tab &1") {
  dlgLabel("This is page 1");
  }
 dlgTabPage("Tab &2") {
  dlgLabel("This is page 2");
  }
 }


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH