EAGLE Help Light

Layout Information

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

All objects within a User Language Dialog a placed inside a layout context.

Layout contexts can be either grid, horizontal or vertical.

Grid Layout Context

Objects in a grid layout context must specify the grid coordinates of the cell or cells into which they shall be placed. To place a text label at row 5, column 2, you would write


dlgGridLayout {
 dlgCell(5, 2) dlgLabel("Text");
 }
If the object shall span over more than one cell you need to specify the coordinates of the starting cell and the ending cell. To place a group that extends from row 1, column 2 up to row 3, column 5, you would write

dlgGridLayout {
 dlgCell(1, 2, 3, 5) dlgGroup("Title") {
  //...
  }
 }

Horizontal Layout Context

Objects in a horizontal layout context are placed left to right.

The special objects dlgStretch and dlgSpacing can be used to further refine the distribution of the available space.

To define two buttons that are pushed all the way to the right edge of the dialog, you would write


dlgHBoxLayout {
 dlgStretch(1);
 dlgPushButton("+OK")  dlgAccept();
 dlgPushButton("Cancel") dlgReject();
 }

Vertical Layout Context

Objects in a vertical layout context follow the same rules as those in a horizontal layout context, except that they are placed top to bottom.

Mixing Layout Contexts

Vertical, horizontal and grid layout contexts can be mixed to create the desired layout structure of a dialog. See the Complete Example for a demonstration of this.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH