EAGLE Help Light

dlgRedisplay()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Redisplays the dialog after changing values.

Zápis
void dlgRedisplay(void);

Description
The dlgRedisplay function can be called to immediately refresh the dlgDialog after changes have been made to the variables used when defining the dialog objects.

You only need to call dlgRedisplay() if you want the dialog to be refreshed while still executing program code. In the example below the status is changed to "Running..." and dlgRedisplay() has to be called to make this change take effect before the "program action" is performed. After the final status change to "Finished." there is no need to call dlgRedisplay(), since the all dialog objects are automatically updated after leaving the statement.

Viz také dlgReset, dlgDialog, A Complete Example

Příklad


string Status = "Idle";
int Result = dlgDialog("Test") {
        dlgLabel(Status);
        dlgPushButton("+OK")  dlgAccept(42);
        dlgPushButton("Cancel") dlgReject();
        dlgPushButton("Run") {
         Status = "Running...";
         dlgRedisplay();
         // some program action here...
         Status = "Finished.";
         }
        };


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH