EAGLE Help Light

BUS

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Kreslí ve schématu sběrnice.

Zápis
BUS *..
BUS jméno_sběrnice *..

Viz také NET, NAME, SET

Příkaz BUS se používá pro kreslení sběrnicových spojů ve hladině Bus na výkrese schématu. Jméno_sběrnice má následující tvary:


SYNONYM:podsběrnice,podsběrnice,..
kde SYNONYM může být libovolné jméno.???has no meaning??? Podsběrnice je buď jednoduché jméno sítě nebo jméno sběrnice následující formy:

Jméno[NejnižšíIndex..NejvyššíIndex]
kde musí být splněna následující podmínka:

0 <= NejnižšíIndex <= NejvyššíIndex <= 511

Pokud je použito jméno s určitým rozsahem, toto jméno nesmí končit číslicemi, jinak by vznikla nejasnost která čísla patří ke jménu a která označují rozsah.

Pokud je čára sběrnice položena na bod, kde je už jiná čára sběrnice, aktuální čára sběrnice bude v tomto bodě ukončena. Tato funkce může být zakázána pomocí "SET AUTO_END_NET OFF;", nebo zrušením zatržení "Options/Set/Misc/Auto end net and bus".

Příklady jmen sběrnic


A[0..15]
RESET
DB[0..7],A[3..4]
ATBUS:A[0..31],B[0..31],RESET,CLOCK,IOSEL[0..1]
Pokud sběrnici nepojmenujete, je jí automaticky přiděleno jméno v podobě B$1. Toto jméno může být změněno kdykoliv příkazem NAME.

Síla čáry použité pro kreslení sběrnice může být definována například pomocí


SET Bus_Wire_Width 40;
na velikost 40 mil. (Přednastaveno: 30 mil).


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH