EAGLE Help Light

dlgReject()

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Closes the dialog and rejects its contents.

Zápis
void dlgReject([ int Result ]);

Description
The dlgAccept function causes the dlgDialog to be closed and return after the current statement sequence has been completed.

Any changes the user has made to the dialog values will be discarded. The variables that have been given when the dialog objects were defined will be reset to their original values when the dialog returns.

The optional Result is the value that will be returned by the dialog. Typically this should be 0 or a negative integer value. If no value is given, it defaults to 0.

Note that dlgReject() does return to the normal program execution, so in a sequence like


dlgPushButton("Cancel") {
 dlgReject();
 dlgMessageBox("Rejecting!");
 }
the statement after dlgReject() will still be executed!

Calling dlgReject() implies a call to dlgReset().

Viz také dlgAccept, dlgReset, dlgDialog, A Complete Example

Příklad


int Result = dlgDialog("Test") {
        dlgPushButton("+OK")  dlgAccept(42);
        dlgPushButton("Cancel") dlgReject();
        };


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH