EAGLE Help Light

A Complete Example

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Here's a complete example of a User Language Dialog.

int hor = 1;
int ver = 1;
string fileName;
int Result = dlgDialog("Enter Parameters") {
 dlgHBoxLayout {
  dlgStretch(1);
  dlgLabel("This is a simple dialog");
  dlgStretch(1);
  }
 dlgHBoxLayout {
  dlgGroup("Horizontal") {
   dlgRadioButton("&Top", hor);
   dlgRadioButton("&Center", hor);
   dlgRadioButton("&Bottom", hor);
   }
  dlgGroup("Vertical") {
   dlgRadioButton("&Left", ver);
   dlgRadioButton("C&enter", ver);
   dlgRadioButton("&Right", ver);
   }
  }
 dlgHBoxLayout {
  dlgLabel("File &name:");
  dlgStringEdit(fileName);
  dlgPushButton("Bro&wse") {
   fileName = dlgFileOpen("Select a file", fileName);???
   }
  }
 dlgGridLayout {
  dlgCell(0, 0) dlgLabel("Row 0/Col 0");
  dlgCell(1, 0) dlgLabel("Row 1/Col 0");
  dlgCell(0, 1) dlgLabel("Row 0/Col 1");
  dlgCell(1, 1) dlgLabel("Row 1/Col 1");
  }
 dlgSpacing(10);
 dlgHBoxLayout {
  dlgStretch(1);
  dlgPushButton("+OK")  dlgAccept();
  dlgPushButton("Cancel") dlgReject();
  }
 };


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH