EAGLE Help Light

Rich Text

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Rich Text is a subset of the tags used to format HTML pages. It can be used to format the text of several User Language Dialog objects, in the #usage directive or in the description of library objects.

Text is considered to be Rich Text if the first line contains a tag. If this is not the case, and you want the text to be formatted, you need to enclose the entire text in the <qt>...</qt> tag.

The following table lists all supported Rich Text tags and their available attributes:

TagDescription
<qt>...</qt>A rich text document. It understands the following attributes
 • bgcolor - The background color, for example bgcolor="yellow" or bgcolor="#0000FF".
 • background - The background pixmap, for example background="granit.xpm".
 • text - The default text color, for example text="red".
 • link - The link color, for example link="green".
<h1>...</h1>A top-level heading.
<h2>...</h2>A sub-level heading.
<h3>...</h3>A sub-sub-level heading.
<p>...</p>A left-aligned paragraph. Adjust the alignment with the align attribute. Possible values are left, right and center.
<center>...</center>A centered paragraph.
<blockquote>...</blockquote>An indented paragraph, useful for quotes.
<ul>...</ul>An un-ordered list. You can also pass a type argument to define the bullet style. The default is type=disc, other types are circle and square.
<ol>...</ol>An ordered list. You can also pass a type argument to define the enumeration label style. The default is type="1", other types are "a" and "A".
<li>...</li>A list item. This tag can only be used within the context of ol or ul.
<pre>...</pre>For larger junks of code. Whitespaces in the contents are preserved. For small bits of code, use the inline-style code.
<a>...</a>An anchor or link. It understands the following attributes
 • href - The reference target as in <a href="target.qml">...</a>. You can also specify an additional anchor within the specified target document, for example <a href="target.qml#123">...</a>.
 • name - The anchor name, as in <a name="target">...</a>.
<em>...</em>Emphasized (same as <i>...</i>).
<strong>...</strong>Strong (same as <b>...</b>).
<i>...</i>Italic font style.
<b>...</b>Bold font style.
<u>...</u>Underlined font style.
<big>...</big>A larger font size.
<small>...</small>A smaller font size.
<code>...</code>Indicates Code. (same as <tt>...</tt>. For larger junks of code, use the block-tag pre.
<tt>...</tt>Typewriter font style.
<font>...</font>Customizes the font size, family and text color. The tag understands the following attributes:
 • color - The text color, for example color="red" or color="#FF0000".
 • size - The logical size of the font. Logical sizes 1 to 7 are supported. The value may either be absolute, for example size=3, or relative like size=-2. In the latter case, the sizes are simply added.
 • face - The family of the font, for example face=times.
<img...>An image. This tag understands the following attributes:
 • src - The image name, for example <img src="qt.xpm"/>.
 • width - The width of the image. If the image does not fit to the specified size, it will be scaled automatically.
 • height - The height of the image.
 • align - Determines where the image is placed. Per default, an image is placed inline, just like a normal character. Specify left or right to place the image at the respective side.
<hr>A horizonal line.
<br>A line break.
<nobr>...</nobr>No break. Prevents word wrap.
<table>...</table>A table definition. The default table is frameless. Specify the boolean attribute border in order to get a frame. Other attributes are:
 • bgcolor - The background color.
 • width - The table width. This is either absolute in pixels or relative in percent of the column width, for example width=80%.
 • border - The width of the table border. The default is 0 (= no border).
 • cellspacing - Additional space around the table cells. The default is 2.
 • cellpadding - Additinal space around the contents of table cells. Default is 1.
<tr>...</tr>A table row. Can only be used within table. Understands the attribute
 • bgcolor - The background color.
<td>...</td>A table data cell. Can only be used within tr. Understands the attributes
 • bgcolor - The background color.
 • width - The cell width. This is either absolute in pixels or relative in percent of the entire table width, for example width=50%.
 • colspan - Defines how many columns this cell spans. The default is 1.
 • rowspan - Defines how many rows this cell spans. The default is 1.
 • align - Alignment, possible values are left, right and center. The default is left-aligned.
<th>...</th>A table header cell. Like td but defaults to center-alignment and a bold font.
<author>...</author>Marks the author of this text.
<dl>...</dl>A definition list.
<dt>...</dt>A definition tag. Can only be used within dl.
<dd>...</dd>Definition data. Can only be used within dl.

???
TagDescription
&lt;<
&gt;>
&amp;&
&nbsp; 
&bull;
&aring;å
&oslash;ø
&ouml;ö
&auml;ä
&uuml;ü
&Ouml;Ö
&Auml;Ä
&Uuml;Ü
&szlig;ß
&copy;©
&deg;°
&micro;µ
&plusmn;±
&middot;·


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH