EAGLE Help Light

Automatic Backup

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Maximum backup level

The WRITE command creates backup copies of the saved files. These backups have the same name as the original file, with a modified extension that follows the pattern


.x#n
In this pattern 'x' is replaced by the character

'b' for board files
's' for schematic files
'l' for library files

'n' stands for a single digit number in the range 1..9. Higher numbers indicate older files.

The fixed '#' character makes it easy to delete all backup files with the operating system command


DEL *.?#?
Note that backup files with the same number 'n' do not necessarily represent consistent combinations of board and schematic files!

The maximum number of backup copies can be set in the backup dialog.

Auto backup interval

If a drawing has been modified a safety backup copy will be automatically created after at most the given Auto backup interval.

This safety backup file will have a name that follows the pattern


.x##
In this pattern 'x' is replaced by the character

'b' for board files
's' for schematic files
'l' for library files

The safety backup file will be deleted after a successful regular save operation. If the drawing has not been saved with the WRITE command (e.g. due to a power failure) this file can be renamed and loaded as a normal board, schematic or library file, repectively.

The auto backup interval can be set in the backup dialog.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH