EAGLE Help Light

CHANGE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Mění parametry.

Zápis
CHANGE volba * *..

Myš
Pravé tlačítko mění skupinu.

Příkaz CHANGE se používá pro změnu nebo přednastavení vlastností objektů. Objekty jsou kliknuty myší po změně požadovaných parametrů z příkazového menu CHANGE nebo poté, co jsou napsány z klávesnice.

Parametry nastavené pomocí příkazu CHANGE zůstávají přednastaveny také pro další objekty, přidané později.

Všechny hodnoty v příkazu CHANGE se zadávají v aktuálních jednotkách rastru.

Změna skupiny

Pokud se aplikuje příkaz CHANGE na skupině, je třeba nejdříve označit skupinu příkazem GROUP předtím, než se zadá příkaz CHANGE s odpovídajícími parametry. Změny se poté provedou pravým tlačítkem myši.

Co může být měněno?

Hladina CHANGE LAYER jméno | číslo
Text CHANGE TEXT
Výška textu CHANGE SIZE hodnota
Šířka čáry písma CHANGE RATIO poměr
Font textu CHANGE FONT VECTOR | PROPORTIONAL | FIXED
Šířka čáry CHANGE šířka hodnota
Druh čáry CHANGE STYLE hodnota
Tvar plošky CHANGE SHAPE SQUARE | ROUND | OCTAGON | XLONGOCT | YLONGOCT
Průměr plošky/prokovu CHANGE DIAMETER diameter
Vrták plošky/prokovu/díry CHANGE DRILL hodnota
Rozměry Smd plošky CHANGE SMD šířka výška
Parametry vývodu CHANGE DIRECTION NC | IN | OUT | I/O | OC | HIZ | SUP | PAS | PWR | SUP
CHANGE FUNCTION NONE | DOT | CLK | DOTCLK
CHANGE LENGTH POINT | SHORT | MIDDLE | LONG
CHANGE VISIBLE BOTH | PAD | PIN | OFF
CHANGE SWAPLEVEL číslo
Parametry ploch CHANGE THERMALS ON | OFF
CHANGE ORPHANS ON | OFF
CHANGE ISOLATE vzdálenost
CHANGE POUR SOLID | HATCH
CHANGE RANK hodnota
CHANGE SPACING vzdálenost
Parametry hradel CHANGE SWAPLEVEL číslo
CHANGE ADDLEVEL NEXT | MUST | ALWAYS | CAN | REQUEST
Třída sítě CHANGE CLASS číslo | jméno
Pouzdro CHANGE PACKAGE jméno [variant] | 'variant' [jméno]
Technologie CHANGE TECHNOLOGY jméno [variant] | 'variant' [jméno]Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH