EAGLE Help Light

CIRCLE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přidává do výkresu kružnice.

Zápis
CIRCLE * *.. [střed, poloměr]
CIRCLE šířka * *..

Myš
Střední tlačítko mění aktivní hladinu.

Viz také CHANGE, WIRE

Příkaz CIRCLE se používá pro kreslení kružnic. Kružnice ve hladinách tRestrict, bRestrict, a vRestrict definují zakázané oblasti. Tyto by měly být definovány se šířkou (width) 0.

Parametr width definuje šířku čáry kružnice a je to tentýž parametr, který používá příkaz WIRE. Šířka může být měněna příkazem:


CHANGE WIDTH šířka;
kde šířka je požadovaná hodnota v aktuálních jednotkách.

Kružnice definovaná se šířkou čáry 0 bude celá vyplněna.

Příklad


GR ID inch 1;
CIRCLE (0 0) (1 0);
vytvoří kružnici s poloměrem 1 palec a středem v počátku.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH