EAGLE Help Light

CLASS

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Definuje a používá třídy sítí.

Zápis
CLASS
CLASS číslo|jméno
CLASS číslo jméno [ šířka [ výplň [ vrták ] ] ]

Viz také Pravidla návrhu, NET, SIGNAL, CHANGE

Příkaz CLASS se používá pro definování a užívání tříd sítí.

Při zadání bez parametrů nabídne dialog, ve kterém je možno definovat třídy sítí.

Pokud je zadáno pouze číslo nebo jméno, třída sítě se zadaným číslem nebo jménem je vybrána a bude použita pro následující příkazy NET a SIGNAL.

Pokud jsou zadány současně jak číslo tak i jméno, třída se zadaným číslem obdrží následující hodnoty a bude také použita pro následující příkazy NET a SIGNAL. Pokud je vynechán některý z parametrů následujících jméno, třída sítě si ponechá příslušnou hodnotu.

Pokud je číslo záporné, třída sítě s absolutní hodnotou číslo je zrušena. Základní třída sítě 0 nemůže být zrušena.

Jména tříd sítí nejsou citlivá na velikost písmen, takže SUPPLY je totéž jako Supply nebo SuPpLy.

Použití více tříd sítí prodlužuje časy potřebné pro běh kontroly návrhu (Design Rule Check) a Autorouteru. Proto má smysl používat jen tolik tříd sítí, kolik je nezbytně nutno (zde je významný pouze počet skutečně použitých tříd, nikoliv počet definovaných tříd).

Aby se zabránilo konfliktům při kopírování pomocí CUT/PASTE, je důležité ve všech výkresech používat stejné třídy sítí se stejnými čísly a jmény.

Autorouter zpracovává signály setříděné podle jejich celkového nároku na šířku (Width plus Clearance), počínaje těmi, které vyžadují nejvíce místa. Sběrnicový router zpracovává pouze signály ve třídě sítě 0.

Jakékoliv změny provedené příkazem CLASS nejsou ukládány do zásobníku příkazů před/vzad (UNDO/REDO).

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH