EAGLE Help Light

CONNECT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Přiřadí pájecí plošky pouzdra (pad) k vývodům schematických značek (pin).

Zápis
CONNECT
CONNECT jméno_symbolu.jméno_pinu jméno_padu..
CONNECT jméno_pinu jméno_padu..

Viz také PREFIX, OPEN, CLOSE, SCRIPT

Tento příkaz se používá v módu editování součástek pro definování vztahů mezi vývody schematických značek a vývody odpovídajícího pouzdra v knihovně. Nejprve je nutno příkazem PACKAGE určit, které pouzdro bude použito.

Pokud je příkaz CONNECT vyvolán bez parametrů, objeví se editovací okno které Vám umožní interaktivně definovat propojení.

Součástka s jednou schematickou značkou

Pokud součástka obsahuje pouze jeden symbol, je možno vynechat parametr jméno_symbolu, např.:


CONNECT gnd 1 rdy 2 phi1 3 irq\ 4 nc1 5...
(Pozn.: "\" se normálně používá pro označení invertovaných signálů.)

Součástka s několika schematickými značkami

Pokud součástka obsahuje několik symbolů, parametry musí být vždy zadány jako jméno_symbolu, jméno_pinu a jméno_padu . Například:


CONNECT A.I1   1 A.I2 2  A.O 3;
CONNECT B.I1   4 B.I2 5  B.O 6;
CONNECT C.I1  13 C.I2 12 C.O 11;
CONNECT D.I1  10 D.I2 9  D.O 8;
CONNECT PWR.gnd 7;
CONNECT PWR.VCC 14;
V tomto případě je vytvořeno propojení pouzdra se čtyřmi klasickými hradly NAND 7400. Součástka obsahuje pět symbolů - A, B, C, D, a PWR. Vstupy hradel jsou pojmenovány I1 a I2, výstup je pojmenován O.

Příkaz CONNECT může být opakován tolikrát, kolikrát je potřeba. Může být použit k definování všech propojení pin/pad nebo pouze některých. Každý nový příkaz CONNECT přepisuje dříve definovaná propojení pro stejné vývody.

Jména hradel a pinů obsahující tečky

Pokud jméno hradla nebo jméno pinu obsahuje tečku, jednoduše ji zadejte bez zvláštních opatření (nejsou třeba žádné uvozovky nebo ochranné znaky).

Příklad


ed 6502.dev;
prefix 'IC';
package dil40;
connect gnd 1 rdy 2 phi1 3 irq\ 4 nc1 5 nmi\ 6 \
    sync 7 vcc 8 a0 9 a1 10 a2 11 a3 12 a4 \
    13 a5 14 a6 15 a7 16 a8 17 a9 18 a10 19 \
    a11 20 p$0 21 a12 22 a13 23 a14 24 a15 \
    25 d7 26 d6 27 d5 28 d4 29 d3 30 d2 31 \
    d1 32 d0 33 r/w 34 nc2 35 nc3 36 phi0 37 \
    so 38 phi2 39 res\ 40;
Pokud příkaz pokračuje na dalším textovém řádku, je nutno na konec řádku vložit znak "\" aby začátek dalšího řádku nebyl považován za nový příkaz EAGLE.

Podobně kolize parametrů s příkazy mohou být vyloučeny uzavřením parametrů do apostrofů.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH