EAGLE Help Light

COPY

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Kopíruje objekty a prvky.

Zápis
COPY * *..

Viz také GROUP, CUT, PASTE, POLYGON

Příkaz COPY se používá pro výběr objektů nebo prvků a jejich kopírování v rámci jednoho výkresu. EAGLE vytvoří pro kopie nová jména, ale kopii zůstane hodnota původního objektu. Pokud se kopírují signály (wire), sběrnice (bus) a sítě (net), jména zůstanou zachována, ale ve všech ostatních případech je přiděleno nové jméno.

Kopírování spojů

Pokud kopírujete spoje nebo polygony, které patří signálu, kopie bude patřit stejnému signálu. Proto pozor, z tohoto důvodu, pokud se překryjí dva spoje v důsledku použití příkazu COPY, elektrické kontroly DRC nezaregistrují chybu!

Kopírování prvků

Použitím příkazu COPY lze umísťovat do výkresu prvky, které se již ve výkrese vyskytují, aniž by bylo nutno otevírat knihovnu.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH