EAGLE Help Light

CUT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Zkopíruje skupinu (blok) do zásobníku.

Zápis
CUT;
CUT *

Viz také PASTE, GROUP

Části výkresu (nebo i celá deska) mohou být kopírovány do jiných výkresů pomocí příkazů CUT a PASTE.

Nejprve je třeba definovat skupinu (příkaz GROUP). Pak se použije příkaz CUT ke zkopírování zvolených objektů a prvků do zásobníku. Nyní můžete přejít na jinou desku nebo knihovnu (EDIT) a zkopírovat obsah zásobníku do jiného výkresu příkazem PASTE.

Referenční bod

Když kliknete myší po vyvolání příkazu CUT, pozice myši definuje referenční bod skupiny, takže po použití příkazu PASTE je kurzor myši přesně na stejném místě skupiny.

Poznámka

Na rozdíl od jiných (Windowsovských) aplikací příkaz CUT v EAGLE nevymaže označenou skupinu z výkresu ale pouze ji zkopíruje do zásobníku.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH