EAGLE Help Light

DESCRIPTION

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Definuje popis součástky, pouzdra nebo knihovny.

Zápis
DESCRIPTION
DESCRIPTION text_popisu;

Viz také CONNECT, PACKAGE, hodnota

Tento příkaz se používá v editoru knihovny k definování nebo změně popisu součástky, pouzdra nebo knihovny.

text_popisu může obsahovat značky formátu Rich Text.

První neprázdný řádek textu_popisu se použije jako krátký popisný text (hlavička) v Řídícím panelu.

Příkaz DESCRIPTION zadaný bez parametru otevře dialogové okno, ve kterém může být text upravován. Horní pole tohoto okna ukazuje formátovaný text, pokud obsahuje značky formátu Rich Text, zatímco dolní pole okna se používá pro úpravy prostého textu. Na horním okraji okna dialogu v hlavičce je zobrazen první neprázdný řádek popisu. Hlavička je bez jakýchkoliv značek formátu Rich text.

Popis knihovny může být vytvářen nebo měněn pouze pokud je knihovna nově otevřena a žádná součástka symbol nebo pouzdro nebyly dosud měněny.

Příklad


DESCRIPTION '<b>Quad NAND</b><p>\nCtyri dvouvstupova hradla NAND.';
Výsledkem bude

Quad NAND

Ctyri dvouvstupova hradla NAND.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH