EAGLE Help Light

DRC

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Kontroluje pravidla návrhu.

Zápis
DRC
DRC * * ;

Viz také Design Rules, CLASS, SET, ERC, ERRORS

Příkaz DRC kontroluje desku podle podle aktuálního nastavení Pravidel návrhu.

KOntrolují se pouze ty hladiny, které jsou právě aktivní, takže pro jistotu, že je vše v pořádku by měly být při použití DRC aktivní všechny použité hladiny (nebo alespoň při poslední kontrole před výrobou desky).

Nalezené chyby jsou zobrazeny jako chybové plochy v odpovídajících hladinách, a mohou být prohlíženy pomocí příkazu ERRORS.

Příkaz DRC bez parametrů otevírá dialog Pravidel Návrhu (Design Rules), ve kterém mohou být stanovena pravidla návrhu a ze kterého lze přímo spustit kontrolu.

Pokud jsou v příkazu DRC zadány dvě souřadnice (nebo je kliknuto tlačítko Select v okně dialogu Pravidel návrhu) všechny kontroly jsou provedeny pouze v takto definovaném pravoúhelníku. Budou nahlášeny (nebo jen částečně) pouze chyby v této oblasti.

Ke smazání všech chybových obrazců použijte příkaz


ERRORS CLEAR

Souvislost s příkazem SET

Příkaz SET lze použít pro změnu chování příkazu DRC:


SET DRC_FILL  jméno_výplně;
Definuje druh výplně (šrafování) která se použije pro DRC chybové obrazce. Přednastaveno je LtSlash.


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH