EAGLE Help Light

EDIT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Loads an existing drawing to be edited or creates a new drawing.

Zápis
EDIT name
EDIT name.ext
EDIT .ext

Viz také OPEN, CLOSE, BOARD

Příkaz EDIT se používá pro natažení výkresu nebo pokud byla otevřena knihovna příkazem OPEN, k natažení pouzdra, symbolů nebo součástky k editování.

EDIT name.brd natáhne desku
EDIT name.sch natáhne schéma
EDIT name.pac natáhne pouzdro
EDIT name.sym natáhne symbol
EDIT name.dev natáhne součástku
EDIT name.S1 natáhne list 1 schématu
EDIT name.S99 natáhne list 99 schématu

Ve jménu jsou povoleny náhradní znaky (např.: *.brd).

Příkaz EDIT bez parametrů vyvolá souborový dialog (v módu desky nebo schématu) nebo okénkové menu (v módu knihovny) ze kterého můžete vybrat soubor nebo objekt.

K přechodu ze schématu na desku stejného jména může být použit příkaz


EDIT .brd
Podobně lze přejít z desky do schématu příkazem

EDIT .sch
K editaci jiného listu téhož schématu lze užít příkaz

EDIT .Sx
(x je číslo listu) nebo kombinované tlačítko v akční liště okna editoru.

Symboly, součástky nebo pouzdra mohou být editovány pouze pokud je nejprve otevřena knihovna příkazem OPEN.

Která složka?

EDIT natáhne soubory z pracovní složky.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH