EAGLE Help Light

ERC

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Kontrola elektrických zásad. {Electrical Rule Check}

Zápis
ERC

Viz také DRC, Kontrola soudržnosti

Tento příkaz se používá pro kontrolu schémat na elektrické chyby. Výsledek je zapsán do textového souboru s příponou .ERC.

Mohou být vygenerována následující varovná hlášení:

Mohou být vygenerována následující chybová hlášení: Další hlášení mohou být vyvolána automatickou Kontrolou kompletnosti.

Kontrola kompletnosti (Consistency Check)

Příkaz ERC také provede kontrolu kompletnosti mezi schématem a jemu odpovídající deskou, pokud je soubor desky natažen ještě před spuštěním ERC. Výsledkem této kontroly je zapnutí nebo vypnutí dopředné a zpětné anotace v závislosti na tom, zda soubory schématu a desky si navzájem odpovídají {zapne se} či nikoliv {vypne se}.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH