EAGLE Help Light

ERRORS

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Ukáže chyby nalezené příkazem DRC.

Zápis
ERRORS
ERRORS CLEAR

Myš
Levé tlačítko ukáže chybu.
Dvojité kliknutí ukáže chybu zvětšenou uprostřed ukna.

Viz také DRC

Příkaz ERRORS se používá na zobrazení chyb nalezených funkcí KOntrola pravidel návrhu (příkaz DRC). Když je spuštěn, otevře okénkové menu, ve kterém jsou vypsány všechny chyby, které se nalézají v okně editoru. Vybrání chyby myší ukáže na tuto chybu v okně editoru ukazovátkem vedoucím z levého horního rohu okna editoru.

Dvojité kliknutí na chybu v seznamu zobrazí chybu ve středu okna editoru. Zaškrtnutí čtverečku "Centered" toto zapne automaticky.

Tlačítko "Del" v dialogu ERRORS se používá pro smazání jednotlivých chybových obrazců. Všechny chybové obrazce mohou být smazány společně příkazem


ERRORS CLEAR


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH