EAGLE Help Light

EXPORT

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Vygenerování ASCII souborů.

Zápis
EXPORT SCRIPT jméno_souboru;
EXPORT NETLIST jméno_souboru;
EXPORT NETSCRIPT jméno_souboru;
EXPORT PARTLIST jméno_souboru;
EXPORT PINLIST jméno_souboru;
EXPORT DIRECTORY jméno_souboru;

Viz také SCRIPT, RUN

Příkaz EXPORT vám vytvoří textové ASCII soubory, které se mohou použít například pro přenos dat z EAGLE do jiných programů.

Standardně je výstupní soubor zapsán do složky Design. Je to definováno v dialogovém okně složek. Zde je možno také výstupní složku změnit.

Příkaz generuje následující textové soubory:

SCRIPT

Knihovna dříve otevřená příkazem OPEN bude exportována jako skriptový soubor. Pokud vyexportujete knnihovnu a opět ji chcete importovat příkazem SCRIPT, je nutno otevřít novou knihovnu, aby nedošlo k duplikaci jmen, tj. jeden symbol nebyl definován dvakrát. Čtení skriptových souborů může být urychleno, pokud předtím zadáte příkaz


Set Undo_Log Off;
Když se exportuje knihovna, je použita právě nastavená jednotka rastru.

NETLIST

Generuje netlist z právě zobrazeného schématu nebo desky. Jsou vypsány pouze spoje připojené k součástkám.

NETSCRIPT

Generuje netlist z nataženého schématu ve formě skript souboru. Tento soubor může být použit pro načtení nového nebo změněného netlistu do desky kde byly přidány součástky nebo byly dříve položené cesty smazány příkazem DELETE SIGNALS.

PARTLIST

Generuje seznam součástek pro schéma nebo desku. Jsou vypsány pouze součástky s elektrickými vývody.

PINLIST

Generuje seznam vývodů součástek (plošky a piny), který obsahuje popis sítí a vývodů součástek k nim připojených.

DIRECTORY

Generuje obsah právě otevřené knihovny.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH