EAGLE Help Light

GATESWAP

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Prohodí navzájem ekvivalentní hradla ve schématu.

Zápis
GATESWAP * *..;
GATESWAP jméno_hradla jméno_hradla..;

Viz také ADD

Použití tohoto příkazu prohodí navzájem ekvivalentní hradla ve schématu. Obě hradla musí být stejná se stejným počtem vývodů a musí mít přiřazenu stejnou úroveň prohazování (Swaplevel) při definici součástky. Musejí být také obsaženy ve stejné součástce (device).

Jméno použité v příkaze GATESWAP je to, které se zobrazuje ve schématu (např. U1A pro hradlo A v součástce U1).

Pokud se součástka po příkaze GATESWAP už dále nepoužívá, je automaticky smazána ze schématu.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH