EAGLE Help Light

GRID

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Definuje rastr.

Zápis
GRID volba..;
GRID;

Klávesnice
F6: GRID; zapíná a vypíná zobrazení rastru.

Viz také SCRIPT

Příkaz GRID se používá pro nastavení velikosti a jednotky rastru. Pokud je zadán bez volby, přepíná mezi zapnutím (GRID ON) a vypnutím (GRID OFF) rastru.

Existují následující volby:

GRID ON; Zobrazí rastr na obrazovce
GRID OFF; Vypne zobrazení rastru
GRID DOTS; Zobrazí rastr jako body
GRID LINES; Zobrazí rastr jako plné čáry
GRID MIC; Nastaví rastrovou jednotku na mikron (=0,001 mm)
GRID MM; Nastaví rastrovou jednotku na milimetr (mm)
GRID MIL; Nastaví rastrovou jednotku na mil (=0,001 inch)
GRID INCH; Nastaví rastrovou jednotku na inch (palec)
GRID FINEST; Nastaví rastrovou jednotku na 0.1 mikronu
GRID velikost_rastru; Definuje vzdálenost mezi
body rastru v právě nastavené jednotce
GRID LAST; Vrací se k naposledy nastaveným
hodnotám rastru
GRID DEFAULT; Nastaví rastr na standardní hodnoty
GRID velikost_rastru násobnost_rastru;
velikost_rastru = vzdálenost soudedních bodů
násobnost_rastru = zobrazení jen každé n-té čáry rastru

Příklady


Grid mm;
Set Diameter_Menu 1.0 1.27 2.54 5.08;
Grid Last;
V tomto případě se můžete vrátit k poslednímu nastavení rastru přestože nevíte, jaké bylo.

GRID mm 1 10;
například nastavuje, že vzdálenost mezi dvěma body rastru bude 1 mm a že každý desátý bod rastru bude zobrazen.

Pozn: První číslo v příkaze GRID vždy reprezentuje velikost rastru, druhé - pokud existuje - reprezentuje násobnost rastru.

Příkaz GRID může obsahovat násobné parametry:


GRID inch 0.05 mm;
V tomto případě je nejprve definována velikost rastru na 0.05 palce. Pak je zadáno, že se souřadnice kurzoru mají zobrazovat v milimetrech.

GRID DEFAULT;
Nastaví rastr na standardní hodnoty. Je to stejné jako zadání:

GRID OFF DOTS INCH 0.05 1;


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH