EAGLE Help Light

GROUP

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Definuje skupinu objektů (blok).

Zápis
GROUP *..
GROUP;

Myš
Pravé tlačítko myši uzavírá ohraničující mnohoúhelník [polygon].
Kliknutí a tažení levým tlačítkem definuje pravoúhlou skupinu.

Viz také CHANGE, CUT, PASTE, MIRROR, DELETE

Příkaz GROUP se používá pro definování skupiny objektů a prvků pro následující příkaz. Také celý výkres nebo prvek může být označen jako skupina. Objekty jsou vybrány - po aktivaci příkazu GROUP - kreslením ohraničujícího mnohoúhelníku (polygonu) myší. Nejsnadnější způsob uzavření polygonu je použít pravé tlačítko myši. Součástí skupiny se mohou stát pouze objekty v zobrazených kreslících hladinách.

Skupina obsahuje:

Posunutí skupiny

Pro posunutí skupiny se musí vybrat příkaz MOVE pravým tlačítkem myši. Když se posouvají s příkazem GROUP spoje (čáry) které mají v polygonu jen jeden konec, je posouván pouze tento jeden konec, zatímco druhý zůstává na původním místě.

Například: Pro změnu tvaru několika pájecích plošek (v knihovně) vyberte CHANGE a SHAPE levým tlačítkem myši a vyberte skupinu pravým tlačítkem myši.

Definice skupiny zůstává do natažení nového výkresu nebo vykonání dalšího příkazu


GROUP;


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH