EAGLE Help Light

HOLE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Vloží vrtanou díru do desky nebo pouzdra.

Zápis
HOLE vrták *..

Viz také VIA, PAD, CHANGE

Tento příkaz se používá pro definování např. montážních otvorů (nemají elektrické propojení mezi různými vrstvami spoje) na deskách nebo v pouzdrech součástek. Pametr 'vrták' definuje průměr díry v aktuálních jednotkách. Průměr může být až 0.51602 inch (13.1 mm).

Příklad


HOLE 0.20 *
Pokud je aktuální jednotka "inch", díra bude mít průměr 0.20 palce.

Hodnota zadaná pro průměr (také se používá pro prokovy [via] a pájecí plošky [pads]) zůstává nastavena i pro následující operace. Může být změněna příkazem:


CHANGE DRILL hodnota *
Díra může být uchopena pouze pokud je zobrazena hladina Holes.

Příkaz HOLE vytvoří symbol ve hladině Holes a také kružnici s průměrem díry ve hladině Dimension. Vztah mezi průměry a symboly je definován v dialogu "Options/Set/Drill". The circle in the Dimension layer is used by the Autorouter. Příkaz dodržuje minimální vzdálenosti neprokovené díry od ostatních objektů (jak je definována uživatelem mezi prokovy-dírami/spoji a obrysovými čárami).

Příkaz HOLE také generuje symbol Annulus (izolační mezikruží) v napájecích vrstvách. Tím je zajištěna izolační vzdálenost mezi napájecí vrstvou a montážním šroubem.

Ve hladinách tStop a bStop, generuje HOLE nepájivou masku, jejíž průměr se počítá z průměru díry plus hodnota definovaná parametrem -B.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH