EAGLE Help Light

INVOKE

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Vyvolá zvolenou schématickou značku [symbol] ze součástky [device].

Zápis
INVOKE * orientace *
INVOKE jméno_součástky jméno_hradla orientace *

Myš
Pravé tlačítko otočí symbol o 90 stupňů.

Viz také COPY

Příkaz INVOKE se používá pro výběr jednotlivých hradel [gate] nebo značek [symbol] ze součástky [device] a umísťuje je do schématu (např. značku napájení s příznakem přidání [Addlevel] = Request).

Hradla [gate] se vyvolávají následovně:

Poslední kliknutí myší umístí nové hradlo.

Hradla na různých listech

Pokud má být umístěno hradlo ze součástky, která je na jiném listu schématu, musí se v příkaze INVOKE specifikovat jméno tohoto hradla. V tomto případě pravý sloupec spouštěcího menu bude ukazovat číslo listu, kde jsou umístěna doposud použitá hradla. Hradla umístěná na aktivním listě jsou označena hvězdičkou.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH