EAGLE Help Light

JUNCTION

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Umísťuje bod propojující sítě.

Zápis
JUNCTION *..

Viz také NET

Tento příkaz se používá k nakreslení propojovacího bodu v místě kde se mají propojit sítě [net]. Bod Junction se má umísťovat pouze na sítě. Pokud je umísťován na křížení sítí s různými signály, je uživateli nabídnuta možnost spojit tyto sítě.

Pokud je síťový spoj umístěn na bod, kde jsou již alespoň dva jiné síťové spoje a/nebo vývody součástek (piny) stejného signálu, propojovací bod je umístěn automaticky. Tato funkce může být zakázána příkazem "SET AUTO_JUNCTION OFF;", nebo zrušením zatržení v nabídce "Options/Set/Misc/Auto set junction".

Na obrazovce jsou body Junction zobrazovány s průměrem nejméně 5 pixelů.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH