EAGLE Help Light

LABEL

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Připojí textové označení názvu sběrnice nebo sítě.

Zápis
LABEL * *..

Myš
Pravé tlačítko otáčí označením.
Střední tlačítko vybírá kreslící hladinu pro označení.

Viz také NAME, BUS

Jména sběrnic a sítí lze příkazem LABEL umístit ve schématu na kterékoliv místo. Když se klikne myší na sběrnici nebo síť, objeví se na kurzoru myši odpovídající označení, kterým lze otáčet (pravám tlačítkem), přemísťovat do jiných hladin (střední tlačítko) nebo přenášet na jiné místo. Druhé kliknutí myší umístí text na určené místo.

Sběrnice a sítě mohou mít libovolný počet (stejných) označení.

Označení nelze měnit pomocí "CHANGE TEXT".

Program zachází s označeními jako s texty, ale jejich hodnoty odpovídají jménům příslušné sběrnice nebo sítě. Pokud je sběrnice nebo síť přejmenována, všechna jí příslušná označení se také automaticky změní na odpovídající jméno.

Pokud jsou sběrnice, síť nebo označení vybrány příkazem SHOW, všechny připojené sběrnice, sítě a označení se stejným jménem jsou zvýrazněny.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH