EAGLE Help Light

LAYER

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Mění a definuje kreslící hladiny.

Zápis
LAYER číslo_hladiny
LAYER jméno_hladiny
LAYER číslo_hladiny jméno_hladiny
LAYER -číslo_hladiny

Viz také DISPLAY

Výběr kreslící hladiny

Příkaz LAYER s jedním parametrem se používá pro změnu aktivní hladiny, tj. hladiny, ve které budou kresleny spoje, kružnice atd. Pokud je příkaz LAYER vybrán z menu, objeví se spouštěcí menu, ve kterém vyberete požadovanou hladinu. Pokud je zadán z příkazového řádku,'číslo_hladiny' musí být číslo kterékoliv platné hladiny, a 'jméno_hladiny' musí být jméno hladiny, které je zobrazováno ve spouštěcím menu.

Některé hladiny nejsou přístupné ve všech módech.

Definování hladin

Příkaz LAYER se dvěma parametry se používá pro definování nové hladiny nebo přejmenování stávající. Pokud na příkazovém řádku například napíšete:


LAYER 101 SAMPLE;
definujete novou kreslící hladinu s číslem 101 a jménem hladiny SAMPLE.

Pokud pouzdro obsahuje hladiny, které dosud na desce nejsou, tyto hladiny jsou přidány na výkres desky v okamžiku umístění pouzdra na desku (příkazy ADD nebo REPLACE).

Předdefinované hladiny mají zvláštní funkce. Můžete změnit jejich jména, ale jejich funkce (vázané na jejich číslo) zůstanou stejné.

Pokud definujete vlastní hladiny, měli byste používat pouze čísla větší než 100. Nižší čísla než 100 jsou vyhrazena pro zvláštní účely v budoucích verzích EAGLE.

Zrušení hladin

Příkaz LAYER se znaménkem mínus před číslem_hladiny zruší hladinu s uvedeným číslem, např.:


LAYER -103;
smaže hladinu s číslem 103. Hladiny které se mají mazat musí být prázdné. Pokud prázdné nejsou, program zobrazí chybové hlášení

"layer is not empty: #"

kde "#" představuje číslo hladiny.

Standardní předdefinované hladiny nemohou být smazány.

Napájecí hladiny [Supply Layers]

Hladiny 2...15 jsou autorouterem považovány za napájecí, pokud jejich jména začínají znakem $ a existuje signál se stejným jménem bez úvodního znaku $.

Předdefinované hladiny EAGLE

Deska spojů

1 Top Spoje, vrchní strana
2 Route2 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
3 Route3 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
4 Route4 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
5 Route5 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
6 Route6 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
7 Route7 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
8 Route8 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
9 Route9 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
10 Route10 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
11 Route11 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
12 Route12 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
13 Route13 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
14 Route14 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
15 Route15 Vnitřní vrstva spojů (signály nebo napájení)
16 Bottom Spoje, spodní strana
17 Pads Pájecí plošky (s dírou skrz)
18 Vias Prokovené průchody (s dírou skrz)
19 Unrouted Vzdušné spoje (gumové)
20 Dimension Obrysy desky (kružnice pro díry)
21 tPlace Pokládačka - vrch
22 bPlace Pokládačka - spodek
23 tOrigins Referenční body - vrch
24 bOrigins Referenční body - spodek
25 tNames Jména součástek - vrch
26 bNames Jména součástek - spodek
27 tValues Hodnoty součástek - vrch
28 bValues Hodnoty součástek - spodek
29 tStop Nepájivá maska - vrch
30 bStop Nepájivá maska - spodek
31 tCream Pájecí pasta - vrch
32 bCream Pájecí pasta - spodek
33 tFinish Zušlechtění - vrch
34 bFinish Zušlechtění - spodek
35 tGlue Lepidlo - vrch
36 bGlue Lepidlo - spodek
37 tTest Testovací údaje - vrch
38 bTest Testovací údaje - spodek
39 tKeepout Zakázané oblasti součástek - vrch
40 bKeepout Zakázané oblasti součástek - spodek
41 tRestrict Zakázané oblasti pro spoje - vrch
42 bRestrict Zakázané oblasti pro spoje - spodek
43 vRestrict Zakázané oblasti prokovených průchodů - vrch
44 Drills Prokovené díry
45 Holes Neprokovené díry
46 Milling Rastrování
47 Measures Měřítka
48 Document Obecná dokumentace
49 Reference Referenční značky
51 tDocu Dokumentace součástek - vrch
52 bDocu Dokumentace součástek - spodek

Schéma

91 Nets Signálové sítě
92 Busses Sběrnice
93 Pins Přípojné body schématických značek
s doprovodnou informací
94 Symbols Tvary schématických značek
95 Names Jména schématických značek
96 Values Hodnoty schématických značek


Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH