EAGLE Help Light

MENU

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Upravuje textové příkazové menu.

Zápis
MENU volba ..;
MENU;

Viz také ASSIGN, SCRIPT

Příkaz MENU lze použít pro vytvoření vlastních položek v příkazovém menu.

Kompletní specifikace zápisu parametrů pro volbu je


volba  := příkaz | menu | oddělovač
příkaz  := text [ ':' text ]
menu   := text '{' volba [ '|' volba ] '}'
oddělovač := '---'
Volba v menu může být buď jednoduchý příkaz jako např.:

MENU Display Grid;
To zobrazí v menu příkazy Display a Grid; Nebo složený příkaz jako:

MENU 'MojeZobrazeni : Display None Top Bottom Pads Vias;' 'MujRastr : Grid mil 100 lines on;';
což nastaví aby menu zobrazovalo návěští příkazů MojeZobrazeni a MujRastr a skutečně vykonalo posloupnout příkazů za ':' každé volby, když se klikne na příslušné tlačítko. Případně jako podmenu jako např.:

MENU 'Grid { Fine : Grid inch 0.001; | Coarse : Grid inch 0.1; }';
což definuje tlačítko označené Grid které po kliknutí otevře podmenu se dvěma volbami Fine a Coarse.

Zvláštní volba '---' může být použita pro vložení oddělovače, který se může hodit pro seskupování tlačítek.

Upozorňujeme, že každá volba která se skládá z více slov, nebo která by mohla být interpretována jako příkaz, musí být uzavřena v jednoduchých uvozovkách. Pokud chcete použít příkaz MENU ve skriptovém souboru pro definování kompletního menu a chcete pro větší přehlednost rozdělit zápis do více řádků, musíte řádky oddělit zpětným lomítkem ('\') jako např.:


MENU 'Grid {\
       Fine : Grid inch 0.001; |\
       Coarse : Grid inch 0.1;\
      }';

Příklad


MENU Move Delete Rotate Route ';' Edit;
vytvoří příkazové menu, které obsahuje příkazy Move...Route, středník a příkaz Edit.

Příkaz


MENU;
přepne zpět do přednastaveného (default) menu.

Pozor, znak ";" by měl být vždy v menu k dispozici. Používá se pro ukončení řady příkazů.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH