EAGLE Help Light

MIRROR

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Funkce
Zrcadlí objekty a skupiny.

Zápis
MIRROR *..

Myš
Pravé tlačítko vybírá skupinu.

Viz také ROTATE, TEXT

Při použití příkazu MIRROR jsou objekty zrcadleny podle svislé osy. Používá se například pro umístění součástek na spodní stranu desky.

Součástky je možno zrcadlit pouze pokud jsou viditelné odpovídající hladiny tOrigins/bOrigins.

Pokud se příkaz MIRROR aplikuje na pouzdra, jsou zrcadleny také připojené spoje [wires/tracks], (pozor na vznik zkratů!).

Zrcadlení skupiny [Group]

Pro zrcadlení skupiny prvků musí být nejprve obvyklým způsobem definována skupina příkazem GROUP a vyznačením jejích obrysů. Pak se použije příkaz MIRROR a použije se pravé tlačítko myši pro uskutečnění změny. Skupina se zrcadlí kolem svislé osy na dalším nejbližším rastrovém bodě.

Spoje [wires], kružnice, plošky [pads], pravoúhelníky, polygony a označení nelze samostatně zrcadlit, pokud nejsou součástí skupiny.

Zrcadlení textů

Text na desce na straně pájení (hladiny Bottom a bPlace) je zrcadlen automaticky tak, že je čitelný při pohledu na spodní stranu desky.

Text ve schématu nelze zrcadlit (to je také případ při použití CAM procesoru).

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH