EAGLE Help Light

Kreslení schémat

Toto je demo verze českého HELP Light. Může být volně používána a šířena v nezměněné podobě s freeware verzí EAGLE Light pro nevýdělečné a akademické účely za stejných podmínek jako verze Eagle Light. Pokud chcete HELP Light používat s komerční verzí EAGLE, musíte si jej zaregistrovat u distributora EAGLE, firmy ELCAD v.o.s. K tomu je určen formulář na Internetu: http://www.eagle.cz/reghelp.htm. Registrace je zdarma pro zákazníky, kteří zakoupili EAGLE u firmy ELCAD v.o.s. Cena registrace pro ostatní uživatele je 500,- Kč. Připravujeme plně český HELP včetně ULP jazyka a další českou dokumentaci. Sledujte naše internetové stránky. Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

Vytvoření souboru schématu

Pro vytvoření schématu, kterému dáte vlastní jméno použijte příkazy File/New a Save.

Vyvolání rámečku výkresu

Vyvolejte knihovnu FRAMES pomocí USE a umístěte rámeček, který si vyberete pomocí ADD.

Umístění symbolů

Vyvolejte příslušnou knihovnu pomocí USE a umístěte symboly (viz ADD, MOVE, DELETE, ROTATE, NAME, VALUE). Pokud nenajdete požadovanou součástku, nadefinujte si novou pomocí editoru knihovny.

Kreslení sběrnic

Sběrnice se kreslí příkazem BUS. Podle jmen signálů které bude obsahovat můžete pojmenovat sběrnici příkazem NAME.

Kreslení sítí

Sítě představují vzájemná elektrická propojení schematických značek (symbolů). Vývody různých symbolů propojíte ve schématu navzájem příkazem NET. Křížící se sítě je možno vzájemně propojit příkazem JUNCTION.

Tuto DEMO verzi českého HELP Vám věnoval autorizovaný distributor EAGLE: ELCAD v.o.s., 664 02 Ochoz u Brna 141, HOT-LINE: 0608-779 331, Fax/zázn.: 05 - 44 23 48 50 URL: http://www.elcad.cz , e-mail: elcad@elcad.cz Naše české internetové stránky EAGLE: http://www.eagle.cz Registrovaná verze neobsahuje tyto reklamní informace, je plně kompaktní s prostředím Windows (Linux) a má přirozené barvy písma a pozadí jako originální anglická verze.

OBSAH Translation © 2001 ELCAD v.o.s., Copyright © 2001 CadSoft Computer GmbH